VERENIGINGSINFO.

VERENIGINGSINFO & PRIVACYVERKLARING.


Opgericht 25 april 1985.


Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noordwestholland onder nummer 40625500.


De vereniging is bij haar oprichting erkend door het Ministerie van Defensie onder nummer CWE/123


K.N.S.A. licentie 1835 district 3.


K.N.S.A. gecertificeerd sinds 19 april 2013.Bestuur:


Hans van Beek       Voorzitter 

 

Jack Natrop            Secretaris


Bas van Beek         Penningmeester      

       

              Lidmaatschap  hoofdlid 140,00 per jaar.


Lidmaatschap  gezinslid (mits woonachtig op hetzelfde adres)  115,00 per jaar.


Lidmaatschap  K.N.S.A.   42,50 per jaar.


Inschrijfgeld     K.N.S.A.   42,50 eenmalig.


Adres verenigingsgebouw:


Schietcomplex Hoofddorp


Hoofdweg 867  westzijde


2133 MB  Hoofddorp


Tijdens de verenigingsavonden is PINNEN mogelijk.


PRIVACYVERKLARING.


PRIVACYVERKLARING VOOR SCHIETSPORTVERENIGINGEN.


Dit is de privacyverklaring van de schietsportvereniging De Watergeuzen, gevestigd in Hoofddorp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40625500 (hierna: ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

a.zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de Vereniging aanbiedt;

b.een aankoop doet bij de Vereniging;

c.zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;

d.een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.


1.2De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

a.naam;

b.voornaam;

c.adres;

d.e-mailadres;

e.telefoonnummer;

f.leeftijd;

g.geslacht;

h.functie;

i.bankrekeningnummer.


1.3De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:

a.verzoeken van u in behandeling te nemen;

b.u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de Vereniging;

c.de dienstverlening aan u te verbeteren;

d.de website van de Vereniging te optimaliseren;

e.contact met u op te nemen of te onderhouden;

f.een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.2.INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging via telefoonnummer:

06-57400057 of per e-mail aan jjvanbeek@gmail.com voor:


a.meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;

b.vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

c.inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;

d.het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN

4.1De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.


5.WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.